Colofon

Design en technische realisatie

Zeauw - www.zeauw.nl

 

Jan Heinsius

Fotografie

De foto werd gemaakt door Marc de Haan, naar aanleiding van Heinsius' benoeming tot 'Promovendus van de maand' (Leidraad, Alumnimagazine Universiteit Leiden okt. 2004)

Das Foto wurde gemacht von Marc de Haan, anläßlich Heinsius' Ernennung zum 'Doktor des Monats' (Leidraad, Alumnizeitschrift der Universität Leiden, Oktober 2004)

The photo was made by Marc de Haan, after Jan Heinsius was appointed to 'Doctor of the month' (Leidraad, alumnimagazine Universiteit Leiden, October 2004) 

www.marcdehaanfotografie.nl/